همیاران شمال شرق
همیاران شمال شرق
امروز سه شنبه بیست و شش تیر 1403
همیاران شمال شرق

جلسه شورای مدیران شرکت همیاران شمال شرق برگزار شد

تاریخ ارسال : 1403/03/26
جلسه شورای مدیران شرکت همیاران شمال شرق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق جلسه شورای مدیران این شرکت با هدف بررسی اهداف و برنامه های در حال انجام و تصمیم گیری در خصوص برنامه های آتی شرکت برگزار شد.
بر اساس این گزارش، بررسی عملکرد شرکت و بررسی روند فعالیت ها و برنامه های آتی مدیریت ها از اهداف اصلی این نشست بود. 
در ادامه این نشست مدیران واحدها ضمن بیان دیدگاهها و نظرات خود، راهکارها و پیشنهادهایی را به منظور بهبود فعالیت های جاری در شرکت ارائه نمودند.

گالری تصاویر