همیاران شمال شرق
همیاران شمال شرق
امروز سه شنبه بیست و شش تیر 1403
همیاران شمال شرق

شرکت همیاران شمال شرق میزبان شهرداری تربت حیدریه

تاریخ ارسال : 1400/08/01
شرکت همیاران شمال شرق میزبان شهرداری تربت حیدریه

در نشستی که هدف اصلی آن توسعه تعاملات و ارتباط سازنده فی ما بین شهرداری تربت حیدریه و شرکت همیاران شمال شرق بود، با حضور سرپرست شهرداری و مدیر منابع انسانی تربت حیدریه با مدیران شرکت همیاران شمال شرق در دفتر احمد عبداله زاده مدیر عامل شرکت همیاران شمال شرق برگزار گردید.
در این نشست که شامل تصمیماتی در جهت انجام اقداماتی مشخص برای دستیابی به این اهداف بود، دو طرف در خصوص اجرائی و عملیاتی شدن این تصمیمات و توسعه روابط فی ما بین و افزایش ارتباط موثر سخن گفتند.

گالری تصاویر