همیاران شمال شرق
همیاران شمال شرق
امروز سه شنبه بیست و شش تیر 1403
همیاران شمال شرق

جلسات هفتگی شورای مدیران حوزه اداری و مالی

تاریخ ارسال : 1400/03/23
جلسات هفتگی شورای مدیران حوزه اداری و مالی

به گزارش روابط عمومی همیاران شمال شرق، این جلسه صبح امروز 23 خرداد ماه همانند روال همیشگی با حضور علی سپهر، مدیرعامل همیاران و جمعی از کارکنان این واحد برگزارشد. در این دیدار علی سپهر ضمن استماع رویکرد و برنامه های اجرا شده، در خصوص نحوه رسیدگی ها، موضوعاتی پیرامون حسابرسی داخلی و برنامه ریزی مالی، هزینه گردها و مدیریت امور مطالبی را به کارکنان ابلاغ کردند.

همچنین اقدامات و سازو کارهای لازم برای حل مسائل، مشکلات و موانع زدایی از فعالیتها و پروژه های پیش رو در دست اقدام واحدهای مختلف بررسی و تصمیم گیری های لازم برای هریک اتخاذ شد. همچنین با توجه به برنامه ریزی انجام شده در خصوص تکمیل اجرای پروژه شهرک حمل و نقل خواف در خصوص تامین منابع مالی، دستورات لازم به واحد مالی ابلاغ شد.
 

گالری تصاویر