شرکت همیاران شمال شرق
27 دی 1400 - 11:11:05 449
مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق با مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد دیدار کرد
مدیر عامل شرکت همیاران شمال شرق در دیدار با مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد در خصوص استفاده از ظرفیتها برای کمک به این سازمان فعال در حوزه حمل و نقل تاکید کرد.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی احمد عبدالله زاده عنوان کرد: این آمادگی را داریم تا با استفاده از ظرفیتهای موجود در شرکت همیاران در جهت ارائه خدمات مختلف به سازمان مدیریت حمل ونقل بار و بخش های مرتبط با این حوزه حمل و نقلی شهرداری مشهد و دیگر شهرداریهای استان گام های موثری را برداریم.
وی با تاکید بر اهمیت استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای شرکت همیاران خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم مورد توجه ما تامین قطعات یدکی و مصرفی ماشین‌آلات سازمان حمل و نقل بار درون شهری است که می توان از ظرفیتهای حوزه بازرگانی شرکت همیاران برای این منظور استفاده کنیم.
احمد عبدالله زاده به اهمیت تامین رضایتمندی مشتریان بخش های مختلف شرکت همیاران افزود: اعتقاد داریم یا نباید به حوزه ای ورود پیدا کنیم و یا اگر وارد شدیم باید حتما نظارت مستمر داشته باشیم تا تاخیر و کاستی های احتمالی منجر به ایجاد نارضایتی خصوصا برای سازمانها و بخشهای حوزه مدیریت شهری که زمان بندی برایشان مهم است نشود.
وی تصریح کرد: در این راستا باید همواره در زمینه هایی که می توانیم از بخش خصوصی و یا سایر پیمانکاران سریعتر، مطمئن تر و بهتر به حوزه مدیریت شهری ارائه خدمات کنیم با قدرت وارد شویم.
سید جعفر شمس نیز در این نشست عنوان کرد:  تلاش کرده ایم از شرکت همیاران در بخشهای مختلف استفاده کنیم و با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای این مجموعه علاقه داریم این ارتباط را گسترش دهیم، چون کارهای ما سریعتر انجام می شود و از سوی دیگر انتفاع آن نیز به شهرداریها بر میگردد.
وی به تعامل خوب سازمان حمل ونقل بار درون شهری با شرکت همیاران شمال شرق ادامه داد: آمادگی داریم در حوزه های جدید نیز با این شرکت وارد همکاری شویم .
مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار درون شهری مشهد بیان کرد: علاوه بر آمادگی برای استفاده از ظرفیتهای شرکت همیاران در این حوزه، در بخش خرید لوازم، تامین لاستیک و قطعات مصرفی مورد نیاز نیز می توانیم از توان و همکاری های شرکت همیاران بهره ببریم.

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها