شرکت همیاران شمال شرق
14 دی 1400 - 12:23:39 132
بازدید مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرکت همیاران شمال شرق از پروژه در حال ساخت شهرک حمل و نقل خواف
 مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرکت همیاران شمال شرق از پروژه شهرک حمل و نقل خواف بازدید و در جریان روند فعالیت های شرکت همیاران قرار گرفتند.   در جریان این بازدید که مهدی فتاحی معاون مالی و اداری شرکت نیز حضور داشت احمد عبدالله زاده این شهرک را به عنوان مهمترین پروژه ساختمانی در دست اقدام شرکت همیاران نام برد و با قدردانی از تلاش مشاور و پیمانکار و دست اندرکاران ساخت این پروژه توضیحاتی از زیر ساخت و حجم کیفی و کمی فعالیتهای این پروژه تشریح نمود.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

 مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرکت همیاران شمال شرق از پروژه شهرک حمل و نقل خواف بازدید و در جریان روند فعالیت های شرکت همیاران قرار گرفتند.
  در جریان این بازدید که مهدی فتاحی معاون مالی و اداری شرکت نیز حضور داشت احمد عبدالله زاده این شهرک را به عنوان مهمترین پروژه ساختمانی در دست اقدام شرکت همیاران نام برد و با قدردانی از تلاش مشاور و پیمانکار و دست اندرکاران ساخت این پروژه توضیحاتی از زیر ساخت و حجم کیفی و کمی فعالیتهای این پروژه تشریح نمود.
مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق ضمن تشریح فعالیتهای صورت گرفته در پروژه گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه، اهم فعالیتهای انجام شده از ابتدای پروژه ارائه نمود. وی افزود : فاز اول ساخت شهرک به پایان رسیده و انشالله در هفته های آتی با صدور مجوز بهره برداری شاهد افتتاح شهرک خواهیم بود.
در ادامه مهندس نقیبی و خانم ذاکر اعضا هیات مدیره شرکت همیاران پس از بازدید میدانی از بخشهای مختلف شهرک این پروژه را به عنوان مهمترین کارهای در دست اقدام این شرکت نام برده  و با قدردانی از تلاش دست اندرکاران ساخت این پروژه برلزوم سرعت بخشیدن به روند تکمیل این پروژه و صدور هرچه سریعتر پروانه بهره برداری شهرک تاکید نمودند.
در پایان این بازدید در جلسه مشترک موارد زیر مصوب شد.
۱. دیوار کشی شهرک از سمت جاده خواف - تایباد
۲. آسفالت معابر ورودی و خروجی شهرک
۳. واگذاری امور مربوط به انجام کابل کشی تلفن شرکت‌ها و همچنین روشنایی معابر به مشاور و پیمانکار

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها