شرکت همیاران شمال شرق
10 دی 1400 - 16:54:38 163
دیدار مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق با شهردار گلبهار
مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق در دیدار با شهردار گلبهار در رابطه با موضوعات مختلف شهری و در خصوص ظرفیتها، زیر ساختها و راه کارهای مشارکت و همکاری دو جانبه در این شهر جدید بحث و تبادل نظر کردند.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق در دیدار با شهردار گلبهار در رابطه با موضوعات مختلف شهری و در خصوص ظرفیتها، زیر ساختها و راه کارهای مشارکت و همکاری دو جانبه در این شهر جدید بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در این جلسه که معاون مالی و اداری شرکت همیاران و دو تن از مدیران شهرداری گلبهار نیز حضور داشتند احمد عبدالله زاده ضمن تاکید بر تعاملات خوب بین شرکت همیاران شمال شرق و شهرداری گلبهار اظهار امیدواری نمود تا این تعاملات کمافی السابق مایه ی خیر و اثر برای شهروندان و ساکنین محترم این شهر باشد.
مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق با اشاره به توانمندیهای اقتصادی، عمرانی، بازرگانی این شرکت، ادامه داد: قطعا با هم افزایی ظرفیتهای بین شرکت همیاران و شهرداری گلبهار، میتواند اتفاقات خوبی در حوزه تامین نیرو، بهسازی تجهیزات مختلف و اجرای طرح های جامع این شهر رقم بخورد.
علیرضا اصغری شهردار گلبهار نیز در این نشست ضمن تشکر از مجموعه شرکت همیاران شمال شرق، به آمادگی شهرداری گلبهار در راستای تعاملات هرچه بهتر با این شرکت در جهت پیشرفت و آبادانی بیشتر این شهر تاکید نمود.

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها