شرکت همیاران شمال شرق
05 تیر 1400 - 09:23:16 1121
شورای مدیران همیاران شمال شرق برگزار شد.
شورای مدیران همیاران شمال شرق به منظور بررسی عملکرد هفتگی حوزه های مختلف بازرگانی، تامین نیرو، امور شرکتها و اداری مالی برگزار شد.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر


به گزارش روابط عمومی همیاران شمال شرق، این جلسه صبح امروز شنبه 5 تیر ماه مطابق روال همیشگی با حضور علی سپهر مدیرعامل، مدیر بازرگانی، تامین نیرو ، اداری مالی و تعدادی از مدیران همیاران شمال شرق برگزارشد.
در این جلسه گزارش عملکرد هفته گذشته بخش های مختلف ارائه و همچنین برنامه های پیش رو آنها در حوزه های بازرگانی، تامین نیرو، امور قراردادها و اداری و مالی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
همچنین موضوعات، مسائل، مشکلات و موانع پیش رو هریک از واحد های ستادی بررسی و تصمیم گیری های لازم برای پیشبرد برنامه ها و هدف گذاری های آنان انجام شد.

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها