شرکت همیاران شمال شرق
19 خرداد 1400 - 13:39:42 1283
تخلیه تلفنی، دقیق ترین و آسان ترین شیوه کسب اطلاعات توسط دشمن است.
ریاست اداره حراست شرکت همیاران شمال شرق از ارائه توصیه های حراستی و آموزش پرسنل از طریق انتشار جزوه آموزش و نیز اعمال تمهیدات لازم برای جلوگیری از افشای اطلاعات شرکت از طرق مختلف بخصوص برقراری تماس های تلفنی از سوی افراد سودجو و معاند با پرسنل شرکت خبر داد.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق ، به نقل از اداره حراست این شرکت، در تخلیه تلفنی عامل دشمن پس از برقراری ارتباط تلفنی با عوامل خودی، بدون فاش کردن هویت واقعی خود و با استفاده از عنوان جعلی و ترفندهای خاص اقدام به جمع آوری اطلاعات و اخبار مهم و یا اطلاعاتی که در ظاهر ارزش چندانی ندارند ولی برای دشمن مهم هستند را می نماید. برخی نکات مهم در این رابطه را به شرح ذیل متذکر می گردد:

  • هرگونه اطلاعات درون سازماني که دانستن آن براي عموم جايز نيست، داراي ارزش است و نمي بايست فاش گردد.
  • دادن اطلاعات به تماس گيرنده را موکول به تماس تلفني خودتان کنيد که پس از اخذ شماره تلفن و چک کردن و اطمینان از صحت آن، نسبت به برقراری ارتباط اقدام نمایید.
  • صرف اينکه طرف تماس، به شما يک شماره داد، دليل صحت او نيست بلکه بايد شماره داده شده را بررسي کنيد.
  • از دادن شماره تلفن هاي غير عمومي به افراد ناشناس خودداري کنيد.
  • در صورتي که تماس گيرنده به موارد ضعف شما اشاره کند، يا در صورت ندادن اطلاعات تهديد به از دست دادن شغل يا گزارش به رده هاي بالاتر نمايد، اعتنا نکنيد و موضوع را بلافاصله به اطلاع حراست برسانید.
  • بعضي وقتها تماس گيرنده، اتفاق مدنظر را به صورتي تعريف مي نمايد تا مخاطب تحريک شده و اطلاعات جزئي تري بدهد.
  • اگر فردي تماس گرفته و اطلاعات آشکاري راجع به موضوع دارد، دليل صاحب نظر بودن او نيست، پس به او اعتماد نکنيد.
  • جاسوس ها از علاقه نيروهاي يک سازمان در جهت راه اندازي کار سازمان هاي ديگر استفاده کرده و در ساعات غير اداري تماس گرفته، خود را مسوول سازمان ديگر معرفي مي کنند، پس با سوال و جواب زيرکانه ادعاي او را بررسي کنيد.

اساس تخليه تلفني بر غفلت و فريب است، مواظب غفلت خود و فريبكاري دشمن باشيد.

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها